EDUARD MORRAL DE BELLERIN

EL/LA PAGÈS/A
Marca: 
CAL PASTORET
Codi Postal: 
06290
Municipi de l'explotació: 
Telèfon: 
653 810 640, 608 810 620
Correu electrònic: 
L'EXPLOTACIÓ
Títol Dinàmic 3: 
ACCÉS A L'EXPLOTACIÓ
Marques i distintius: 
Producte FRESC
Tipus de producció: 
Tradicional
Sistema de venda: 
Botiga / Agrobotiga
Cooperativa
Cooperativa
Agrària de Santa Coloma de Cervelló