La fertilització orgànica al compost.

Dimecres, 28 Novembre, 2018
La fertilització orgànica al compost.

El compost com a fertilitzant orgànic aporta una sèrie de
beneficis al sòl i als cultius, com l’increment de la seva capacitat de retenir aigua i nutrients.

Aquesta aportació de matèria orgànica millora la fertilitat i l’estructura del sòl, contribuint a la prevenció de l’erosió i la seva degradació i a la mitigació del canvi climàtic.

Aquesta jornada està adreçada bàsicament al sector agrari potencial receptor d’aquest recurs (compost) obtingut a partir de residus orgànics, on s’explicarà els beneficis de la utilització del compost i de la fertilització orgànica. També es mostraran diverses tipologies de composts produïts a Catalunya i es farà una demostració pràctica de la seva aplicació en cultius hortícoles.