-Dia Mundial de l’Alimentació- II Jornada per a l’aprofitament dels aliments i la reducció de les pèrdues i el malbaratament. Cap a un sistema alimentari sostenible.

Dimarts, 16 Octubre, 2018
-Dia Mundial de l’Alimentació- II Jornada per a l’aprofitament dels aliments i la reducció de les pèrdues i el malbaratament. Cap a un sistema alimentari sostenible.

La reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari (PMA) és un repte que cal afrontar per tal d’avançar cap a un sistema alimentari productiu, sostenible, resilient, saludable, responsable i d’accés universal.

El sector agroalimentari té un compromís en l’assoliment dels Objectius globals de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, particularment en els objectius 2 de “fam zero” i 12 de “Producció i Consum responsables”, que cal encarar de manera integrada amb altres àmbits com l’educació o la salut.

Des del DARP i l’ARC promovem la reducció de les PMA a Catalunya. A la jornada es presentarà l’informe del CADS Mengem futur, debatrem sobre el repte del sector agroalimentari en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, es presentaran els avenços realitzats en la quantificació de les PMA a Catalunya i es compartiran experiències internacionals i catalanes en la prevenció i la reducció de les pèrdues al sector primari.