AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS: AJUTS PER AL FOMENT I L'IMPULS DE L'ACTIVITAT AGRÀRIA PROFESSIONAL

Divendres, 24 Maig, 2019 - Dijous, 31 Octubre, 2019

En data 10/5/19 van ser publicades al BOPB les BASES PER L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES FOMENT I IMPULS DE L’ACTIVITAT AGRÀRIA PROFESSIONAL A SANT VICENÇ DELS HORTS.

L’objecte de la convocatòria té com a objectiu el foment i difusió de l’activitat agrària professional realitzada en el municipi Sant Vicenç dels Horts i vol contribuir al finançament de l’organització i/o participació en activitats vinculades a la promoció de l’activitat agrària professional i a la incorporació de nou sòl agrícola a explotacions agràries noves o ja existents de caràcter professional.
Preveu les següents línies i sublínies de subvenció:

  • Línia 1. Ajuts per a l’ampliació d’explotacions agràries existents i la incorporació de nova pagesia: Línia 1.1. Ajuts per l’arrendament de terrenys per a l’activitat agrària professional - Línia 1.2. Ajuts per l’adequació i preparació de nous terrenys agrícoles per al seu cultiu - Línia 1.3. Ajuts per la incorporació de nous terrenys agrícoles a una explotació existent o de nova creació
  • Línia 2. Ajuts per fomentar la disponibilitat de terrenys per a l’activitat agrària professional: Línia 2.1. Ajuts a persones propietàries de terrenys en sòl rústic per la recuperació de camps abandonats o en desús